การเดินทาง ACCESS

การเดินทางจากต่างประเทศไปฮอกไกโด

สนามบินต่างๆ ในฮอกไกโดเหนือ

การเดินทางไปฮอกไกโดเหนือ

 • ต่างประเทศ
  • ไต้หวัน
  • ไทย
  • สิงคโปร์
  • เกาหลี
  • อเมริกา
  • ฯลฯ
  เที่ยวบินตรง
  เที่ยวบินแบบแวะพัก
  • โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ)
  • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
  • ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • ฮอกไกโด
  • สนามบินชินชิโตะเสะ
  • ซัปโปโร
  • สนามบินอาซาฮิคาวะ
  • สนามบินวัคคะไน
 • ฮอกไกโด
  • พื้นที่เทปเปน (พื้นที่ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น)