อุณหภูมิและเครื่องแต่งกาย TEMPERATURE / CLOTHING

ซัปโปโร

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 12.9 8.9 5.3
1 -0.6 -3.6 -7.0
2 0.1 -3.1 -6.6
3 4.0 0.6 -2.9
4 11.5 7.1 3.2
5 17.3 12.4 8.3
6 21.5 16.7 12.9
7 24.9 20.5 17.3
8 26.4 22.3 19.1
9 22.4 18.1 14.2
10 16.2 11.8 7.5
11 8.5 4.9 1.3
12 2.1 -0.9 -4.1

มุโรรัน

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 11.6 8.5 6.0
1 0.3 -2.0 -4.2
2 0.5 -1.9 -4.1
3 3.9 0.9 -1.5
4 9.5 5.8 2.9
5 14.3 10.2 7.2
6 17.5 14.0 11.5
7 20.9 17.9 15.8
8 23.4 20.5 18.5
9 21.1 18.0 15.4
10 15.7 12.6 9.6
11 8.9 6.1 3.3
12 2.9 0.5 -1.8

ฮาโกะดาเตะ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 13.1 9.1 5.2
1 0.7 -2.6 -6.2
2 1.5 -2.1 -5.9
3 5.3 1.4 -2.6
4 11.8 7.2 2.6
5 16.5 11.9 7.5
6 19.9 15.8 12.1
7 23.4 19.7 16.6
8 25.8 22.0 18.7
9 22.7 18.3 14.1
10 16.8 12.2 7.4
11 9.7 5.7 1.4
12 3.3 0.0 -3.5

โอะบิฮิโระ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 12.2 6.8 1.8
1 -1.9 -7.5 -13.7
2 -0.6 -6.2 -12.6
3 4.0 -1.0 -6.0
4 11.9 5.8 0.6
5 17.6 11.1 5.7
6 20.8 14.8 10.3
7 23.5 18.3 14.5
8 25.2 20.2 16.4
9 21.5 16.3 12.1
10 15.6 10.0 4.8
11 8.0 3.2 -1.5
12 1.1 -3.7 -8.9

คุชิโร่

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 10.2 6.2 2.3
1 -0.6 -5.4 -10.4
2 -0.4 -4.7 -9.9
3 2.7 -0.9 -4.9
4 7.7 3.7 0.3
5 12.0 8.1 5.0
6 15.2 11.7 9.0
7 18.6 15.3 12.8
8 21.2 18.0 15.5
9 19.7 16.0 12.3
10 14.8 10.6 5.5
11 8.7 4.3 -0.8
12 2.5 -1.9 -7.1

อะบาชิริ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 10.4 6.5 2.9
1 -2.4 -5.5 -9.4
2 -2.5 -6.0 -10.1
3 1.6 -1.9 -5.5
4 8.9 4.4 0.4
5 14.2 9.4 5.4
6 17.2 13.1 9.8
7 20.8 17.1 14.0
8 23.4 19.6 16.6
9 20.2 16.3 12.9
10 14.8 10.6 6.6
11 7.4 3.7 0.1
12 0.7 -2.4 -5.9

เนะมุโระ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 9.5 6.3 3.3
1 -1.1 -3.7 -6.9
2 -1.6 -4.3 -7.6
3 1.6 -1.3 -4.3
4 7.2 3.4 0.4
5 11.5 7.3 4.1
6 14.4 10.6 7.7
7 17.9 14.2 11.5
8 20.8 17.3 14.7
9 18.8 15.7 13.1
10 14.4 11.3 8.2
11 8.3 5.3 1.9
12 2.1 -0.5 -3.6

อาซาฮิคาวะ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 11.9 6.8 2.0
1 -3.5 -7.5 -12.3
2 -2.1 -6.5 -12.7
3 2.6 -1.8 -6.3
4 11.7 5.6 0.0
5 17.7 11.8 5.4
6 22.9 16.5 11.6
7 25.8 20.2 15.9
8 26.3 21.1 16.8
9 21.6 15.9 11.2
10 14.8 9.2 3.9
11 5.8 1.9 -2.0
12 -0.8 -4.3 -7.9

วัคคะไน

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 9.4 6.8 4.3
1 -2.7 -4.7 -6.8
2 -2.5 -4.7 -7.1
3 1.2 -1.0 -3.5
4 7.2 4.4 1.8
5 12.0 8.8 6.0
6 15.7 12.7 10.1
7 19.7 16.8 14.5
8 22.3 19.6 17.3
9 19.7 16.8 14.0
10 13.7 11.1 8.1
11 6.1 3.6 1.0
12 0.1 -2.0 -4.2

อิวะมิซาวะ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 12.1 7.7 3.4
1 -2.2 -5.5 -9.7
2 -1.3 -5.0 -9.4
3 2.9 -0.9 -5.0
4 11.1 6.0 1.2
5 17.2 11.6 6.6
6 21.4 16.0 11.6
7 24.6 19.7 16.1
8 26.1 21.3 17.6
9 22.0 16.9 12.4
10 15.4 10.6 5.8
11 7.4 3.7 -0.1
12 0.6 -2.5 -6.1

รุโมอิ

เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 11.3 7.7 4.2
1 -1.3 -4.4 -7.9
2 -0.8 -4.1 -7.8
3 2.8 -0.4 -4.0
4 9.4 5.5 1.6
5 14.8 10.6 6.6
6 18.8 15.0 11.8
7 22.7 19.2 16.3
8 24.6 20.9 17.8
9 20.9 16.8 12.7
10 14.9 10.9 6.6
11 7.6 4.3 0.9
12 1.4 -1.5 -4.4