รูปแบบคอร์ส PLAN

รูปแบบคอร์สฤดูหนาว 7 วัน 6 คืน

DAY 1

 1. สวนโอโดริ

  ใช้จัดงานเทศกาลต่างๆ และเป็น
  สถานที่พักผ่อนของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว

 2. ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

  สัญลักษณ์ของการบุกเบิกฮอกไกโด
  มีชื่อเล่นที่เรียกอย่างคุ้นเคยว่าอาคารอิฐสีแดง

 3. หอนาฬิกา

  ส่งเสียงระฆังที่ไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับ
  เฝ้าดูสภาพบ้านเมืองของซัปโปโรสืบต่อไป

 4. หอสังเกตการณ์ฮิสึจิกะโอคะ ซัปโปโร

  ท้องฟ้าและทุ่งหญ้ากับเหล่าแกะที่กินหญ้า
  เป็นจุดชมวิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮอกไกโด

 5. เทศกาลหิมะซัปโปโร

  ประทับใจไปกับงานศิลปะหิมะและน้ำแข็ง
  เป็นงานเทศกาลที่รวมเสน่ห์ของซัปโปโรในฤดูหนาวไว้